phone 210 93 19 025     email info@xristosdrosos.gr
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εξειδικεύσεις

Κυφοπλαστική

Η κυφοπλαστική με μπαλονάκι είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος σχεδιασμένη να σταθεροποιεί το κάταγμα και να διορθώνει την παραμόρφωση του σπονδυλικού σώματος. Αποκαθιστά την παραμόρφωση και εξαλείφει τον πόνο, που προέρχονται από το κάταγμα.

Η οστεοπόρωση προσβάλει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Στα αρχικά στάδια είναι μια "σιωπηλή" νόσος, χωρίς ιδιαίτερα σημεία ή συμπτώματα. Δυστυχώς για πολλούς ασθενείς (κυρίως γυναίκες) το πρώτο σημάδι της νόσου είναι ένα επώδυνο κάταγμα, εντοπιζόμενο στα ισχία, τους καρπούς, τις πλευρές ή συνηθέστερα στους σπονδύλους.

Τα κατάγματα αυτά μπορεί να προκύψουν μετά από ελάχιστο ή και καθόλου απ’ ευθείας τραυματισμό. Είναι πολύ επώδυνα και απαιτούν ακινητοποίηση και/ή χειρουργική αποκατάσταση. Τα συμπιεστικά κατάγματα των σπονδυλικών σωμάτων είναι τα πιο συχνά οστεοπορωτικά κατάγματα.

Προκαλούν έντονο πόνο που απαιτεί χρήση ισχυρών αναλγητικών, ενίοτε ναρκωτικών, και συχνά μακρά νοσηλεία σε νοσοκομείο. Η ελάττωση του ύψους του σώματος του σπονδύλου προκαλεί παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης (κύφωση) στο σημείο αυτό. Αυτή η παραμόρφωση προδιαθέτει σε

κατάγματα και των γειτονικών σπονδύλων. Πολλαπλά κατάγματα οδηγούν σε χειρότερη παραμόρφωση και σημαντικό περιορισμό των δραστηριοτήτων του πάσχοντος, που με τη σειρά της προκαλεί επιδείνωση ή/και επιτάχυνση της απώλειας οστικής μάζας, νέα κατάγματα κ.ο.κ. Αυξημένη

κυφωτική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης προκαλεί σημαντική αναπνευστική δυσλειτουργία, με θνητότητα περίπου 30%.

Μέχρι πρόσφατα πολύ λίγα μπορούσαν να γίνουν για τα οστεοπορωτικά κατάγματα των σπονδύλων. Μόνη θεραπεία ήταν ο επί μακρόν κλινοστατισμός και ενίοτε η σπονδυλοδεσία. Σήμερα, μεταξύ των χειρουργών σπονδυλικής στήλης θεωρείται δεδομένο ότι τέτοια κατάγματα απαιτούν γρήγορη και άμεση σταθεροποίηση και γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς. Νέες, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές είναι διαθέσιμες για εσωτερική σταθεροποίηση των καταγμάτων και άμεση κινητοποίηση.

Η κυφοπλαστική είναι η πιο διαδεδομένη και αποδεκτή τέτοια τεχνική, μετά δε την ευρεία εφαρμογή της έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής σε χιλιάδες ασθενείς με πρώιμη διάγνωση συμπιεστικού κατάγματος σπονδύλου. Κατά την εφαρμογή της, γίνονται μία ή δύο μικρές οπές στο δέρμα στα πλάγια του πάσχοντος σπονδύλου. Ένας καθετήρας εισέρχεται στο σώμα του σπονδύλου υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση και μέσω του καθετήρα εισάγεται ένα "μπαλόνι" που καθώς φουσκώνεται ανατάσσει το κάταγμα αποκαθιστώντας το αρχικό σχήμα του σπονδύλου. Όπως είναι εύκολα κατανοητό, όσο πιο πρώιμη είναι η αντιμετώπιση τόσο καλύτερη είναι και η αποκατάσταση (ανάταξη) του κατάγματος.

Στη συνέχεια, η δημιουργηθείσα κοιλότητα του σπονδυλικού σώματος πληρούται με ένα συνθετικό υλικό (bone cement) που καταλαμβάνει κάθε κενό χώρο και σε σύντομο χρονικό διάστημα (μερικά λεπτά) στερεοποιείται. Έτσι επιτυγχάνεται άμεση σταθεροποίηση του κατάγματος και αποκατάσταση της παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης και, κατά το δυνατόν, φυσιολογικές συνθήκες για τις πέριξ ανατομικές δομές.

Η μετεγχειρητική ανάρρωση είναι συνήθως γρήγορη. Ο ασθενής κινητοποιείται μετά από μερικές ώρες και εξέρχεται του νοσοκομείου μετά από 24 ώρες. Η ανακούφιση από τον πόνο του κατάγματος είναι άμεση και σημαντική, με ελάχιστα μετεγχειρητικά ενοχλήματα. Δεν απαιτείται χρήση νάρθηκα ή ζώνης και η επάνοδος στις συνήθεις δραστηριότητες είναι πολύ γρήγορη.

Συμπερασματικά: άτομα με οστεοπόρωση γνωστή ή όχι (αλλά σε ηλικία συμβατή με αυτήν), που εμφανίζουν αιφνίδιο έντονο πόνο από την σπονδυλική στήλη, πρέπει άμεσα να ελεγχθούν για οστεοπορωτικό κάταγμα. Αν κάτι τέτοιο διαγνωσθεί, καλό είναι να ερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής της κυφοπλαστικής. Άλλες ενδείξεις εφαρμογής της μεθόδου είναι οστεολυτικές βλάβες που προκλήθηκαν από οστικές μεταστάσεις ή πολλαπλό μυέλωμα καθώς και, υπο ωρισμένες προυποθέσεις, τραυματικά μη οστεοπορωτικά κατάγματα σπονδυλικών σωμάτων.